PRAVNA PODRUČJA NA KOJIMA URED PROFESIONALNO DJELUJE:

Pravo na nekretninama 
– sastav predugovora i kupoprodajnih ugovora kod kupovine nekretnine
– provođenje postupaka uknjižbe prava vlasništva
– sastav prijedloga za upis prava vlasništva i drugih zemljišnoknjižnih prijedloga na osnovi kojih se odlučuje o brisanju, predbilježbi ili zabilježbi nekog prava
– savjetovanje vezano uz sva pravna pitanja glede nekretnina

Radno pravo
– savjetovanje vezano uz radno pravo
– zastupanje pred sudovima iz područja radnog prava
– izrada ugovora o radu i ugovora o djelu
– izrada managerskih ugovora
– izrada drugih pravnih akata (pravilnik o radu i dr.)

Trgovačko pravo
– savjetovanje vezano uz pravne poslove trgovačkih društava
– izrada trgovačkih ugovora
– zastupanje pred sudovima u svim vrstama postupaka za pravne osobe
– izrada svih akata za trgovačka društva (izjava o osnivanju, društveni ugovor, statut i dr.)
– obavljanje svih pravnih radnji pri osnivanju trgovačkih društava (društva s ograničenom odgovornošću, dioničkih društava i dr.)
– obavljanje svih pravnih radnji pri upisu promjena u sudskom registru
– predstečaj, stečaj i likvidacija
– prijava tražbina u stečajnom postupku
– naplata potraživanja
– druge pravne radnje vezane uz trgovačka društva

Ugovorno pravo
– izrada kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, ugovora o najmu, ugovora o zakupu…
– izrada ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
– izrada svih drugih vrsta ugovora
– savjetovanje vezano uz ugovore

Ovršno pravo
– izrada prijedloga za ovrhu i provođenje ovrhe
– zastupanje u ovršnim postupcima
– sastavljanje pravnih lijekova u ovršnom postupku (prigovori, žalbe)
– naplata potraživanja

Upravno pravo
– zastupanje pred upravnim sudovima
– izvlaštenje nekretnina
– postupak legalizacije nekretnina
– podnošenje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova u upravnom postupku

Obiteljsko pravo
– zastupanje i pravno savjetovanje u postupku razvoda braka
– podnošenje tužbi radi razvoda braka
– podjela bračne stečevine

Nasljedno pravo
– savjetovanje i zastupanje u ostavinskom postupku
– sastav oporuka