Odvjetnički ured Miško

  Odvjetnički ured Miško pruža pravnu pomoć fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i interesa. Pravo na nekretninama, trgovačko, radno i ugovorno pravo – osnovna su pravna područja na koja je usredotočen odvjetnički ured u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti. Ured je povezan sa drugim odvjetnicima i javnim bilježnicima što omogućava obavljanje poslova pravnog zastupanja na području cijele Hrvatske.